Personálne zastúpenie

 • prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. – osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti, odborný garant – konateľ
 • MUDr. Ivan André, PhD.
 • doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. – konateľ
 • PhDr. Robert Máthé, PhD. – konateľ
 • PhDr. Katarína Haidová
 • PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
 • MUDr. Andrea Heretiková Marsalová – konateľ
 • MUDr. Martin Medvecký
 • PhDr. Igor Obuch
 • MUDr. Viktor Segeda, PhD.
 • PhDr. Eva Smiková, PhD.
 • MUDr. Lucia Žlnayová, PhD. – konateľ